flagaZmiana miejsca składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi
 

FlagaWszyscy obywatele Ukrainy, którym kończy się ważność paszportu lub chcą dopisać dzieci do paszportu - 
Усі громадяни України, у яких закінчується термін дії паспорта або які хочуть додати до паспорту дітей

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty z dnia 15 marca 2022 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 605)

 Zasady nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy obowiązujące od 16 marca 2022 r. - З 16 березня 2022 року діють правила присвоєння номера PESEL громадянам України
 

KOMUNIKAT: Nadawanie numerów PESEL dla osób z Ukrainy, które przybyły do Polski po dniu 24 lutego 2022r. - Починаємо видавати номери PESEL для громадян України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року
 

Materiały edukacyjne w języku polskim oraz w tłumaczeniu ukraińskim

 

Pomoc szkoły dla Ukrainy
 

#PomagamUkrainie