Gospodarka nieruchomościami

Informacja dla właścicieli lokali oraz do zarządów i zarządców wspólnot mieszkaniowych na terenie gminy Kamień Pomorski dotycząca możliwości nabycia gruntów gminnych w trybie art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.