OC - alarmy, komunikaty, postępowanie

Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe
Lp.
Rodzaje alarmu
Sposób ogłaszania alarmów
Akustyczny system alarmowy
Środki masowego przekazu
 Wizualny system alarmowy 
1.
Ogłoszenie alarmu
Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut
syrena1
sin
3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! 
Ogłaszam alarm  (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) ................................. 
dla ..........................
Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

trojakt
2.
Odwołanie alarmu
Sygnał akustyczny – ciągły   dźwięk syreny w okresie trzech minut
dzwonek
sin2
3 minuty
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję alarm  (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) .............................. 
dla ..........................
---------------------------
Komunikaty  ostrzegawcze
Lp.
Rodzaj komunikatu
Sposób ogłaszania komunikatu
Sposób odwołania komunikatu
Akustyczny system alarmowy
Środki masowego przekazu
Akustyczny system alarmowy
Środki masowego przekazu
1.
Uprzedzenie
 o zagrożeniu skażeniami
--------------
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: 
Uwaga! Uwaga! 
Osoby znajdujące się na terenie .......... około godz. ........ min. ...... może nastąpić skażenie ............................... ( podać rodzaj skażenia ) w kierunku ................... ( podać kierunek )
--------------
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ................ (podać rodzaj skażenia) dla ...............
2.
Uprzedzenie 
o zagrożeniu zakażeniami
--------------
Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
--------------
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ................ (podać rodzaj zakażenia) dla ...............
3.
Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
--------------
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja
o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ............................... ( podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców )
--------------
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ................ (podać rodzaj klęski) dla ...............
Postępowanie po ogłoszeniu alarmu
 1. Ogłoszenie alarmu
  po usłyszeniu sygnału "ogłoszenie alarmu" należy zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi. 
Osoby znajdujące się w domu powinny:
Osoby znajdujące się na terenie otwartym lub w pojazdach powinny:
 • włączyć odbiornik telewizyjny lub radiowy,
 • ustawić odbiornik na stację lokalną,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.
 • ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach przekazywanych za pośrednictwem środków nagłaśniających stacjonarnych oraz umieszczonych na pojazdach.

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń administratora (właściciela) obiektu. 
 

 1. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowisk
  po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o klęskach żywiołowych i  zagrożeniu środowiska” należy:
 • zachowywać się spokojnie,
 • przeciwdziałać panice i lękowi,
 • ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych,
 • stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

Przebywając na otwartym terenie: opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające. 
Przebywając w pomieszczeniach: włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

 

 1. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami
  po usłyszeniu komunikatu ostrzegawczego „uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami” lub „uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami” należy:
 • sprawdzić posiadane środki indywidualnej ochrony,
 • sprawdzić zabezpieczenia posiadanych zapasów żywności, wody i paszy;
 • sprawdzić szczelność pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,
 • jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC
   
 1. Odwołanie alarmu
  po usłyszeniu sygnału „odwołanie alarmu” należy:  
 • opuścić schron (ukrycie),
 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,
 • przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażania (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,
 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,
 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi, poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,
 • stosować się ściśle do poleceń organów i służb obrony cywilnej,
 • w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.