Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Plakat Profil ZaufanyInformujemy, że w dniu 29 maja 2020r. Minister Cyfryzacji wyraził zgodę na pełnienie przez Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim reprezentowany przez Burmistrza – Stanisława Kuryłło funkcji punktu potwierdzającego Profil Zaufany realizującego zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1760).

W związku z powyższym Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim uruchomił  PUNKT POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO ePUAP, który znajduje się w budynku Urzędu, na parterze w Biurze Obsługi Interesanta i jest czynny w godzinach pracy Urzędu.

Aby potwierdzić Profil Zaufany w naszym Urzędzie wystarczy wcześniej założyć konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i złożyć wniosek o Profil Zaufany. Następnie należy udać się osobiście do Biura Obsługi Interesanta znajdującego się  w naszym Urzędzie i zatwierdzić założenie Profilu Zaufanego. Do potwierdzenia Profilu Zaufanego potrzebny będzie dokument tożsamości osoby ubiegającej się o Profil Zaufany, np. dowód osobisty, paszport. W przypadku gdy dokument tożsamości nie zawiera numeru PESEL należy dodatkowo okazać dokument wydany przez polski organ, zawierający numer PESEL.


Co to jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji. Profil Zaufany działa jak odręczny podpis. Można dzięki niemu wysyłać przez Internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, odwołanie, skargę).

Profil Zaufany potwierdza tożsamość Obywatela  — podpis potwierdzony Profilem Zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny.

Ważne!
  • Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym  jest ważny (wywołuje skutki prawne), jeżeli został utworzony lub złożony w okresie ważności tego profilu (3 lata). 
  • Każdy obywatel może posiadać tylko jeden Profil Zaufany.
Dlaczego warto założyć Profil Zaufany?
  • Wygoda -Ty decydujesz, kiedy wypełniasz wniosek do danego urzędu
  • Oszczędność czasu - nie tracisz czasu na wizytę w urzędzie, oczekiwanie w kolejce i dojazd
  • Dostęp do różnych placówek administracji publicznej - możesz załatwić dziesiątki różnych spraw w urzędach działających w Twojej okolicy i w całej Polsce
Co załatwisz dzięki Profilowi Zaufanemu?

…i załatwisz wiele innych spraw urzędowych wymagających potwierdzenia tożsamości.

Serwisy, w których załatwisz sprawy online z pomocą Profilu Zaufanego:

 

Wsparcie użytkowników ePUAP <-- kliknij w link aby przenieść się do strony