Honorowi Obywatele

Od 1991 roku Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim zgodnie z art.18 ust.2 pkt.14 ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku przyznaje honorowe obywatelstwa osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy Kamień Pomorski. Od tego czasu zostało nadanych osiem takich tytułów.

1. Göran ANDERSSON - Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/97/91 z dnia 20.09.1991r.
- za całokształt charytatywnej działalności na rzecz służby zdrowia gminy Kamień Pomorski

2. Ksiądz Infułat Roman KOSTYNOWICZ - Uchwała Rady Miejskiej nr XIV/103/91 z dnia 20.12.1991r.
- za zasługi wniesione w rozwój życia kulturalnego i duchowego mieszkańców gminy Kamień Pomorski

3. Ksiądz Infułat Olgierd OSTROKOŁOWICZ - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIV/186/93 z dnia 30.06.1993r.
- za zasługi wniesione w rozwój życia kulturalnego i duchowego mieszkańców gminy Kamień Pomorski

4. Maria i Marian ROSZAKOWIE - Uchwała Rady Miejskiej nr IX/89/95 z dnia 29.03.1995r.
- za działalność zawodową i poza zawodową na terenie Kamienia Pomorskiego Państwo Roszakowie byli pedagogami w Kamieniu Pomorskim od 1950 roku.
Pani Maria Roszak przez siedem początkowych lat była nauczycielką w Liceum Pedagogicznym, a od 1957 roku kierowała szkołą podstawową ćwiczeń przy Liceum Pedagogicznym. W pracy cechowała ją duża aktywność, wrażliwość, przyjacielski stosunek do młodzieży i dorosłych. Była świetnym organizatorem i administratorem szkoły, jako specjalista geografii szczególnie rozwijała zainteresowania młodzieży miejscowym regionem. Była współzałożycielem i aktywnym działaczem Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Publikowała swoje doświadczenia i osiągnięcia w Rocznikach Kamieńskich, przewodnikach i czasopismach.
Pan Marian Roszak przez cały okres pracy zawodowej był nauczycielem i wychowawcą młodzieży Liceum Pedagogicznego i Liceum Ogólnokształcącego. W pracy i życiu cechował go wysoki poziom profesjonalności. Z dużą wiedzą i miłością odnosił się do języka ojczystego, którego uczył młodzież. Inicjował życie kulturalne Kamienia Pomorskiego prowadząc ciekawe formy pozalekcyjne. Publikował swoje doświadczenia w czasopismach fachowych i prasie lokalnej.
Lata aktywności zawodowej Państwa Roszaków zaowocowały rzeszą wychowanków, wybitnych fachowców w różnych zawodach.

5. Günter KLEYER - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/370/98 z dnia 18.06.1998r.
- za bezinteresowną działalność na rzecz popularyzacji Kamienia Pomorskiego na terenie Niemiec Günter Kleyer urodził się 11 marca 1928 roku w szczecińskiej dzielnicy Krzekowo. Z miastem Kamień Pomorski związany jest od 1972 roku. Mimo stałego pobytu w Niemczech swoją działalność gospodarczą i społeczną związał z Kamieniem Pomorskim. Jego bezinteresowna działalność na rzecz popularyzacji Kamienia Pomorskiego na terenie Niemiec przyczyniała się do nadania jemu Honorowego Obywatelstwa Kamienia Pomorskiego. Popularyzację tą skutecznie czyni w niemieckich mediach poprzez działalność tamtejszych organizacji społecznych. Dzięki Günterowi Kleyerowi gmina Kamień Pomorski nawiązała partnerską współpracę z miastem Lünen, co w konsekwencji wpłynęło na poparcie tamtejszych władz w pozyskiwanie środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej na realizację inwestycji w Kamieniu Pomorskim. Także m.in. dzięki panu Kleyerowi działa od 1 stycznia 1998 roku w Kamieniu Pomorskim Stacja Pomocowa Johanitów. Günter Kleyer jest postacią znaną kamieńskiemu społeczeństwu i cenioną szczególnie przez organizacje społeczne (TMZK, PZERiI).

6. Tymmo von FLEMMING - Uchwała Rady Miejskiej nr XXXV/371/98 z dnia 18.06.1998r.
- za bezinteresowną społeczną działalność na rzecz pomocy w działalności kamieńskich placówek oświaty i służby zdrowia.
Tymmo von Flemming urodził się 7 lipca 1923 roku w Giżkowie w gminie Kamień Pomorski. Od 1945 roku zamieszkiwał w Bekrensdorf w Niemczech. Szczególne zasługi Tymmo von Flemminga odnotować należy w udzieleniu pomocy materialnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Kamieniu Pomorskim oraz Technikum Rolniczego w Benicach, a także kamieńskiego szpitala i Domu Pomocy Społecznej w Śniadowie. Wszystkie te placówki dzięki panu Flemmingowi otrzymywały sprzęt i inne elementy niezbędnego wyposażenia specjalistycznego. Namacalnym dowodem zaangażowania się Tymmo von Flemminga w życie społeczno-gospodarcze gminy Kamień Pomorski była, z powodzeniem zrealizowana, inicjatywa utworzenia w Kamieniu Pomorskim Stacji Pomocowej Johanitów. Stacja ta rozpoczęła działalność 01.01.1998r. i działa do dnia dzisiejszego. Częste odwiedziny gminy Kamień Pomorski przez Tymmo von Flemminga i spotkania z jej mieszkańcami spowodowały, że stał się on postacią popularną i lubianą. Zmarł 6 lutego 2000 roku.

7. Karol Józef Wojtyła - Papież Jan Paweł II - Uchwała Rady Miejskiej nr XXIX/272/2001 z dnia 27.09.2001r.
- Rada Miejska nadała Honorowe Obywatelstwo Kamienia Pomorskiego Karolowi Józefowi Wojtyle – Papieżowi Pawłowi II, wyrażając swe uznanie i szacunek dla autorytetu Ojca Świętego oraz nawiązując do historycznego dziedzictwa miasta jako stolicy biskupstwa na Pomorzu Zachodnim.

8. Elisabeth Nottenkemper – Uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr LIII/428/10 z dnia 26 marca 2010 roku.
Pani Elisabeth Nottenkemper jest mieszkanką partnerskiego miasta Lünen w Niemczech. Sama o sobie mówi, że dar pomocy innemu człowiekowi otrzymała już jako dziecko. Pomagała wtedy wielu ludziom przy robieniu zakupów, sprzątaniu mieszkania. Chodziła z nimi na spacery, opiekowała się często dziećmi. Od 14 do 19 roku życia wykonywała dobrowolnie służbę niedzielną w szpitalu w Datteln. Od ponad 10 lat utrzymuje stałe kontakty z Kamieniem Pomorskim, angażując się w szereg działań i projektów dla dobra kamieńskiej społeczności. Począwszy od 1999 roku regularnie wspiera miejscową Johannicką Stację Socjalną Ambulatoryjno-Domową, organizując każdego roku transporty z odzieżą, lekami, materiałami opatrunkowymi i sprzętem medycznym, pościelą, kosmetykami, zabawkami i innymi artykułami, następnie przekazywanymi w ręce najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Podobnego wsparcia materialnego udzielała także wielokrotnie kamieńskiemu Oddziałowi „Caritas”, Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz Domowi Dziecka w Wisełce. Środki na działalność charytatywną pozyskuje, organizując m.in. wyprzedaż używanego sprzętu, a także ofiarowanych na ten cel przez znajomych i przyjaciół artykułów spożywczych.
Pani Elisabeth Nottenkemper angażuje się także w życie kulturalne naszej gminy. Z jej inicjatywy organizowane były w Kamieniu Pomorskim kilkakrotnie koncerty Zespołu Instrumentów Dętych Lünen Brass, a Publiczne Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim nawiązało współpracę z gimnazjum Altlünen w Lünen. W trakcie tej współpracy w latach 2007-2009 realizowana była wymiana uczniów pomiędzy tymi szkołami. Przy zaangażowaniu p. Nottenkemper udało się zorganizować w Kamieniu także wystawę prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkoły im. Heinricha Bussmana w Lünen. Ze swej strony p. Elisabeth uczestniczy w różnych uroczystościach odbywających się w naszym mieście, przy czym najczęstszym gościem jest podczas obchodów Święta Niepodległości. Cechuje ją niezwykła otwartość i życzliwość w kontaktach z ludźmi. Jej aktywność dla dobra drugiego człowieka została już wcześniej doceniona w Niemczech. – Gazeta codzienna Ruhr Nachrichten nadała jej honorowy tytuł Kobieta Roku 1998, zaś w 2002 roku została wyróżniona prestiżową nagrodą im. Heinricha Bussmana. Jej wielką pasją jest pomoc ubogim ludziom w Indiach. Obecnie współfinansuje prywatnie szkołę w Indiach Południowych, organizuje także transporty humanitarne dla miasta Panawiżys na Litwie. Żyje zgodnie z mottem: Życie obeszło się ze mną dobrze. Chciałabym oddać coś z tego…

9. Prof. Stefan Stuligrosz – uchwała Rady Miejskiej nr LIII/429/10 z 26 marca 2010 roku
Prof. Stefan Stuligrosz urodzony w 1920 roku w Poznaniu. Polski dyrygent, muzykolog i pedagog. W 1945 założył chór chłopięco-męski im. W. Gieburowskiego, przyłączony później do Filharmonii Poznańskiej pod nazwą „Poznańskie Słowiki”. W latach 1953-1982 wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie w Akademii Muzycznej) w Poznaniu. Z tą uczelnią przez wiele lat współpracował jako pedagog, wykładowca dyrygentury chóralnej, kierownik Katedry Chóralistyki, dziekan Wydziału Wokalnego, prorektor i rektor. Był także kierownikiem Redakcji Muzycznej Rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu. Wieloletnia praca z "Poznańskimi Słowikami" przyniosła mu światową sławę oraz liczne nagrody. Chór pod batutą Stuligrosza koncertował w wielu krajach Europy, w USA, Kanadzie, Japonii. Stefan Stuligrosz został m.in. laureatem dwóch Nagród Państwowych I stopnia, nagrody miasta Poznania i wielu innych wyróżnień. Odznaczono go także Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kraje zagraniczne uhonorowały Stefana Stuligrosza m.in. symbolicznymi kluczami do Nowego Jorku, Filadelfii, Cleveland i Chicago. Obok działalności dyrygenckiej prof. Stuligrosz jest także kompozytorem, twórcą utworów głównie na potrzeby chóralne. Ma w dorobku liczne nagrania płytowe. Laureat tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej w Rzymie, Poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Stefan Stuligrosz wraz ze swoim chórem „Poznańskie Słowiki” gościł także niejednokrotnie w Kamieniu Pomorskim dając koncerty, dzięki którym pozostawił w sercach słuchaczy niezapomniane przeżycia muzyczne. Niejednokrotnie sam dyrygent wspominał, że Kamień Pomorski zagościł w jego sercu, dlatego tak chętnie promował go w kraju i zagranicą.
Na szczególną uwagę zasługuje ubiegłoroczny koncert „Poznańskich Słowików”, który odbył się w kamieńskiej katedrze w hołdzie ofiarom pożaru hotelu socjalnego, a z którego dochód przeznaczony został na rzecz poszkodowanych. Profesor Stuligrosz kształcąc i wychowując kolejne pokolenia młodzieży, pogłębia w nich niestrudzenie wrażliwość na piękno sztuki muzycznej, szacunek dla drugiego człowieka i miłość do Boga. Godna uznania jest działalność utalentowanego artysty, charyzmatycznego i wymagającego dyrygenta, wybitnego humanisty, trwającego niezmiennie przy swej największej pasji, jaką jest muzyka.

10. Henryk Masłowski - uchwała Rady Miejskiej nr XXXVIII/359/17 z 21 października 2017 roku
Urodził się 11 sierpnia 1935 r. w Jedlance w województwie lubelskim. We wrześniu 1947 r. wraz z rodzicami i rodzeństwem przybył na Ziemię Kamieńską. Państwo Masłowscy osiedlili się we wsi Rybice koło Gostynia. Henryk Masłowski po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Gostyniu rozpoczął edukację w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Kamieniu Pomorskim. Po jego ukończeniu w 1955 r. rozpoczął pracę w miejscowej Szkole Podstawowej, która w kolejnych latach przekształciła się w Szkołę Podstawową nr 2. Pracował również w powstałym w 1962 roku Liceum Ogólnokształcącym w Kamieniu Pomorskim. W latach siedemdziesiątych pełnił  funkcję zastępcy dyrektora tej szkoły oraz dyrektora Liceum dla Pracujących. Po przejściu na emeryturę w 1985 roku uczył  jeszcze w niepełnym wymiarze godzin w szkołach na terenie Kamienia Pomorskiego i Dziwnowa. Przez lata pracy w szkolnictwie kształcił w swych uczniach zamiłowanie do historii, a zwłaszcza dziejów Ziemi Kamieńskiej.
Henryk Masłowski, oprócz działalności zawodowej, aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej naszego miasta i gminy. W 1961 r. został po raz pierwszy radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kamieniu Pomorskim. Po upływie kadencji 1961-1965 kontynuował sprawowanie mandatu w kolejnych latach, aż do roku 1984 r., pełniąc kilkakrotnie funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty. Po dziesięcioletniej przerwie i reaktywowaniu samorządu terytorialnego w Polsce, został radnym drugiej kadencji, obejmując w 1995 roku funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej. Mandat radnego piastował od 1994 r. do 2014 r., z przerwą na lata 2003-2006. Przez te 17 lat był zastępcą oraz kilkakrotnie przewodniczącym Rady Miejskiej. Henryk Masłowski piastował mandat przez 40 lat, co czyni z niego radnego o najdłuższym stażu w pełnieniu tej funkcji w powojennym Kamieniu Pomorskim.
Henryk Masłowski od 1964 r. angażuje się w działalność kamieńskiego ruchu regionalnego w ramach Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Był wiceprezesem, a od ponad dwudziestu lat jest przewodniczącym TMZK. Od wielu lat jest członkiem Komitetu Organizacyjnego najważniejszego wydarzenia kulturalnego naszego miasta, którym jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Od 1967 r. jest społecznym opiekunem zabytków. Jako przewodniczący TMZK i Przewodniczący Rady Miejskiej położył ogromne zasługi dla reaktywowania działalności muzealnej w Kamieniu Pomorskim. Był jednym z współtwórców, powstałego w 2009 r., Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Od 2010 r. kieruje działającą przy tej placówce Radą Muzeum angażując się w szereg inicjatyw podejmowanych przez tę instytucję. Za swoją wieloletnią działalność na rzecz kamieńskiej społeczności otrzymał szereg nagród i odznaczeń.