O Gminie Kamień Pomorski

Gmina Kamień Pomorski jest gminą miejsko – wiejską, znajdującą się w północno-zachodniej części Polski, północno-zachodnim obszarze województwa zachodniopomorskiego i w centrum powiatu kamieńskiego. Gmina Kamień Pomorski jest jedną z większych gmin w województwie zachodniopomorskim - zajmuje obszar o powierzchni 209 km2 . 

Siedzibą Gminy jest Kamień Pomorski - z uwagi na swoje położenie jest to główny ośrodek administracyjny dla ludności mieszkającej w rejonie Zalewu Kamieńskiego, rzeki Dziwny, Świńca z Niemicą i Wołczenicy z Grzybnicą. Gminami sąsiadującymi są: Wolin (od zachodu), Golczewo (od południa), Świerzno (od wschodu) i Dziwnów (od północy), zaś Międzyzdroje są jedyną gminą powiatu kamieńskiego niegraniczącą z Gminą Kamień Pomorski.

Rzeźba gminy Kamień Pomorski została ukształtowana przez lodowiec - obszar gminy to tereny równin wykształconych na zapleczu wałów moren czołowych (najbliższa jest Wolińska, a na północy Kępa Rewalska). Również rzeki płyną w wyraźnie wykształconych dolinach, zazwyczaj wąskich a jedynie sporadycznie osiągających szerokość do 500-700m (w okolicach Szumiącej i Benic). Teren jest płaski o niewielkich deniwelacjach. Najniższymi miejscami są (oprócz brzegów cieśniny Dziwnej) doliny Świńca i Bagien Rozwarowskich, najwyższe miejsce to Góra Bukowa o wys. 31.m n.p.m. Przeciętna wysokość to około 10 m n.p.m.

Raporty o stanie Gminy Kamień Pomorski

 

Dowiedz się więcej o Gminie Kamień Pomorski