Deklaracja - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

CEEBBurmistrz Kamienia Pomorskiego przypomina, iż od dnia 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Deklarację do CEEB będzie można złożyć:

  • w formie elektronicznej, czyli przez Internet,
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie.

Czas, jaki został przewidziany na zgłoszenie to:
14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych źródeł ciepła,
12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła już pracujących.

Przesłanie danych będzie obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły kary grzywny.

CEEB będzie także uwzględniało informacje dotyczące stanu energetycznego budynku, udzielonej pomocy publicznej w zakresie termomodernizacji i wymiany kotłów w naszych domach.

Pliki ( wzory formularzy) do pobrania w formacie PDF: 

Więcej informacji można otrzymać otwierając stronę: Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - FAQ | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)