Inne placówki

Dom Pomocy Społecznej w Śniatowie
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 32 325

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pielęgniarstwa Środowiskowego i Rodzinnego
ul. Mikołaja Kopernika 26, pokój 17
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 24 230

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 20 773      

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 23 386

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
Filia w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 5
72-400 Kamień Pomorski
Tel. +48 91 88 84 549, lub 999

Stowarzyszenia działające na rzecz zdrowia i pomocy społecznej na terenie Gminy Kamień Pomorski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
ul. Garncarska 4
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 24 441

Kamieńskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "OPOKA"
ul. Mikołaja Kopernika 26, pokój 118
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 20 138