Inne placówki

Dom Pomocy
Społecznej
w Śniatowie

Śniatowo 17
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 32 325

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarstwa Środowiskowego i Rodzinnego

ul. Mikołaja Kopernika 26, pokój 17
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 24 230

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 20 773

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 23 386

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie

Filia w Kamieniu Pomorskim
ul. Wolińska 5
72-400 Kamień Pomorski

Tel. 91 88 84 549, lub 999

Stowarzyszenia działające na rzecz zdrowia
i pomocy społecznej na terenie Gminy Kamień Pomorski

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

ul. Garncarska 4
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 24 441

Kamieńskie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta "Opoka"

ul. Mikołaja Kopernika 26, pokój 118
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 20 138