Dane teleadresowe

Urząd Miejski 
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
woj. zachodniopomorskie

adres e-mail: um@kamienpomorski.pl
adres elektronicznej skrytki na platformie ePUAP: /393qryt6dg/SkrytkaESP

NIP Urzędu: 861-00-05-968, REGON Urzędu: 000528356
NIP Gminy: 986-01-57-013, REGON Gminy: 811-685-585

Dni i godziny otwarcia urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Burmistrz Kamienia Pomorskieggo Stanisław Kuryłło 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w środy w godz. 10.00 - 17.00
tel. połączenie przez Sekretariat 91 38 23 970 lub tel. bezpośredni +48 604171296

Zastępca Burmistrza Kamienia Pomorskiego Leszek Szeflińsk
tel. połączenie przez Sekretariat 91 38 23 970

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Golusda 
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w piątki w godz. 11.00 - 13.00

Urząd Stanu Cywilnego - 91 38 23 959
 
Kasa Urzędu czynna
w godz. 8.00 - 14.00 (poniedziałek-wtorek i czwartek-piątek)
tel. 91 38 23 960

Nr konta bankowego:
67 9393 0000 0012 9600 2000 0010
Bank Spółdzielczy w Wolinie

Skarbnik Gminy, Kierownik Referatu Planowania i Finansów 91 38 23 964
Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Organizacyjnego 91 38 23 956
Kierownik Referatu Inwestycji, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej 91 38 23 951
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarowania Mieniem 91 38 23 965
Kierownik Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej 91 38 23 963
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 91 38 23 959
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu 91 38 20 982 w.56
Referat Oświaty, Kultury i Sportu 91 38 20 982
płace 91 38 20 982 w.32
kadry 91 38 20 982 w.33
księgowość 91 38 20 982 w.34
inspektor ds. technicznych 91 38 20 982 w.36
fax 91 38 20 982 w.37
Biuro Obsługi Interesanta – Centrala 91 38 21 142, 91 38 21 146, 91 38 21 168, 91 38 23 978 (fax)
Sekretariat 91 38 23 970; 91 38 25 028 (fax)
Obrona Cywilna i Zarządzanie Kryzysowe 91 38 239 57
Biuro Rady Miejskiej 91 38 23 957
Ewidencja Ludności 91 38 23 958
Dowody Osobiste 91 38 23 974
Podatki 91 38 23 961
Księgowość 91 38 23 966
Gospodarka Nieruchomościami 91 38 23 967
Ochrona Środowiska 91 38 21 142 wew. 980
Ewidencja Działalności Gospodarczej 91 38 21 142 wew. 980
Gospodarka Mieszkaniowa 91 38 23 968
Planowanie Przestrzenne 91 38 23 969
Drogownictwo 91 38 23 952
Gospodarka Komunalna 91 38 21 142
Inwestycje 91 38 23 969
Gospodarowanie Odpadami 91 38 21 142 (w. 980)
Utrzymanie Zieleni Miejskiej, Porządku i Czystości 91 38 21 142  (w.980)
Oświetlenie 91 38 23 976
Kadry 91 38 23 954
Informatyk 91 38 23 975