Instytucje publiczne i urzędy

Urząd Miejski

ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 21 142
fax. 91 38 23 978
e-mail: um@kamienpomorski.pl

Zobacz więcej

Starostwo Powiatowe

ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 23 120
fax. 91 38 23 121
e-mail: sekretariat@powiatkamienski.pl

Zobacz więcej
Komenda Powiatowa Policji

ul. Żwirki i Wigury 2
72-400 Kamień Pomorski

Dyżurka: tel. 47 78 34 511, 47 78 34 512
Sekretariat Komendanta: tel. 47 78 34 505
e-mail: dyzurny.kamienpomorski@sc.policja.gov.pl

Zobacz więcej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. Wolińska 7d
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 32 75 613
e-mail: kp.kamien@szczecin.kwpsp.gov.pl

Zobacz więcej
Sąd Rejonowy

ul. Kościuszki 13
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 3825 780
fax. 91 38 25 621
e-mail: sekretariat@kamien.sr.gov.pl

Zobacz więcej

Prokuratura Rejonowa

ul. Stanisława Moniuszki 1
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 23 060
fax. 91 38 23 062
e-mail: biuro.podawcze.prkpo@prokuratura.gov.pl

Zobacz więcej
Powiatowy Urząd Pracy

ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 20 285
email: sekretariat@pupkamienpomorski.pl

Zobacz więcej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 23 386
e-mail: sekretariat@pcprkamienpomorski.pl

Zobacz więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kopernika 26
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 88 35 343
e-mail: sekretariat@opskamien.pl

Zobacz więcej
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 20 144
psse.kamienpomorski@sanepid.gov.pl

Zobacz więcej
Kamieński Dom Kultury

ul. Wolińska 9
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 40 00 390, 663 980 133
e-mail: biuro@kamienskidomkultury.pl

Zobacz więcej
Urząd Skarbowy

ul. Jedności Narodowej 5
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 20 054
fax. 91 38 21 946
e-mail: us.kamien-pomorski@mf.gov.pl

Zobacz więcej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Mokrawica 14
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 20 888
e-mail: biuro@pgkkamien.pl

Zobacz więcej
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Wolińska 9
72-400 Kamień Pomorski

tel. +48 91 38 24 227
e-mail: biuro@mosir-kamien.pl

Zobacz więcej
Pogotowie wodociągowe

tel. 604 20 84 97 - Kierownik Zakładu
tel. +48 91 38 20 550
tel. +48 91 38 20 888

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski

tel. 91 38 22 456