Instytucje publiczne i urzędy

Urząd Miejski
Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 21 142
fax +48 91 38 25 028
mail: um@kamienpomorski.pl
www.kamienpomorski.pl

Starostwo Powiatowe
ul Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 23 120
fax. +48 91 38 23 121
www.powiatkamienski.pl

Komenda Powiatowa Policji
ul. Żwirki i Wigury 2
72-400 Kamień Pomorski
Dyżurka: tel. +48 91 38 25 500, +48 91 38 25 511
Sekretariat Komendanta: tel. +48 91 38 25 514

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Wolińska 7d
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 32 75 610
fax. +48 91 38 20 132
www.strazkamien.pl

Sąd Rejonowy
ul. Kościuszki 13
72-400 Kamień Pomorski
III Wydział Ksiąg Wieczystych: tel. +48 91 38 25 734
I Wydział Cywilny: tel. +48 91 38 25 626
II Wydział Karny: tel. +48 91 38 25 622
Oddział Administracyjny: tel. +48 91 38 25 623
fax. +48 91 38 25 621

Prokuratura Rejonowa:
ul. Stanisława Moniuszki 1
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 20 188
fax. +48 91 38 20 975
tel. +48 91 38 23 060
fax. +48 91 38 23 062

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 20 285
https://kamienpomorski.praca.gov.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 23 386

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kopernika 26
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 22 779

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Wolińska 7b
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 20 144
https://www.psse-kamien.pl/

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Topolowa 5
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 22 456,
fax. +48 91 38 25 070
Powiatowy Lekarz Weterynarii
tel. +48 91 38 25 071

Urząd Skarbowy
ul. Jedności Narodowej 5
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 20 054, +48 91 38 22 554
fax. +48 91 38 21 946
ul. Szpitalna 13:
Referat Egzekucji - +48 91 38 22 498
Referat Podatków Bezpośrednich - +48 91 38 23 544
Referat Podatków Pośrednich - +48 91 38 22 054
ul. Długosza 17:
Komórka ds. Karno-Skarbowych - tel. +48 91 38 24 672

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 2
72-400 Kamień Pomorski
Godzina 7:00-15:00
tel. +48 91  38 20 888 (wew. 22)
tel. +48 91  38 20 021
Godzina 15:00-7:00
tel. +48 91 38 20 550
tel. +48 91 38 20 888
http://www.pgkkamien.pl/

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE
tel. 0604 20 84 97 - Kierownik Zakładu
tel. +48 91  38 20 550 - dyżurka firmy
tel. +48 91  38 20 888 - dyżurka firmy

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wolińska 9
72-400 Kamień Pomorski
tel. +48 91 38 24 227
www.mosir-kamien.pl