Plan Kamienia Pomorskiego

Załączony poniżej plik zawiera plan Kamienia Pomorskiego oraz mapę Gminy Kamień Pomorski. Zaznaczono tam najważniejsze obiekty o znaczeniu turystycznym.