Materiały edukacyjne w języku polskim oraz w tłumaczeniu ukraińskim