Усі громадяни України, у яких закінчується термін дії паспорта або які хочуть додати до паспорту дітей

WAŻNE !!!!!

Wszyscy obywatele Ukrainy, którym kończy się ważność paszportu lub chcą dopisać dzieci do paszportu powinni zgłosić się w dniach 24 – 25 marca 2022r. (czwartek i piątek) w punkcie obsługi w Szczecinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4.

Усі громадяни України, у яких закінчується термін дії паспорта або які хочуть додати до паспорту дітей, повинні у період з 24 по 25 березня 2022 з’явитися в пункт обслуговування в Щецині за адресою: вул. Марія Склодовської-Кюрі, 4.