Aktualności - Kamień Pomorski

Zdjęcie

Paczki świąteczne dla seniorów

Niezależnie od wieku każdy z nas jest dzieckiem, dlatego też święty Mikołaj wraz z pomocnikami postanowił odwiedzić w tym roku seniorów w wieku 70+ mieszkających na terenie Sołectwa Trzebieszewo.

Zdjęcie

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata 2021 - 2027

Zdjęcie

Udzielenie dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego

Gminy Kamień Pomorski w latach 2021-2023 z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu...

Zdjęcie

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania...

Zdjęcie

Rozpoczęcie robót w dniu 2 grudnia 2020 r. - II etap prac

przebudowy ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Zdrojowej w Kamieniu Pomorskim