Aktualności - Kamień Pomorski

Zdjęcie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na powierzenie realizacji zadania w zakresie dowożenia uprawnionych uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Kamień Pomorski do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim ul. Garncarska 4,...

Zdjęcie

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Planujesz wizytę w Urzędzie Skarbowym? Umów dogodny termin.

Zdjęcie

Gmina Kamień Pomorski z dofinansowaniem w wysokości 154 290,00 zł

Gmina Kamień Pomorski pozyskała dofinansowanie w wysokości 154 290 zł w ramach realizacji projektu grantowego pn....

Zdjęcie

W tym roku obchody Narodowego Święta Niepodległości

musiały zostać organiczne do symbolicznych gestów. W związku z epidemią koronawirusa zrezygnowano ze wspólnych z...

Zdjęcie

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada

Drodzy Mieszkańcy Ziemi Kamieńskiej. Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada, to dla Polaków jedno z...

Zdjęcie

Burmistrz Kamienia Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kamień Pomorski w latach 2021-2023 z zakresu pomocy społecznej...