Aktualności - Kamień Pomorski

Zdjęcie

Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje,

iż w Budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim funkcjonuje Punkt informacyjny dla osób chcących wymienić stare i nieefektywne źródło ciepła (kopciucha) na nowoczesne źródło ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie...

Zdjęcie

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE

USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST na rok 2021

Zdjęcie

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta informuje,

iż na terenie Powiatu Kamieńskiego udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zdjęcie

Rozkład godzin pracy aptek

ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kamieńskiego na rok 2021

Zdjęcie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących...

Zdjęcie

Konsultacje społeczne

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata 2021 – 2027

Zdjęcie

Sytuacja społeczno zawodowa osób bezrobotnych

zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy Województwa Zachodniopomorskiego