W dniu  26.04 2024r.

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO

BĘDZIE NIECZYNNA

W związku z powyższym możliwe jest dokonywanie wpłat

na rzecz Gminy Kamień Pomorski

na rachunek bankowy Gminy

67 9393 0000 0012 9600 2000 0010

Indywidualne Konta Bankowe:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podatki

lub w Biurze Obsługi Interesanta za pomocą karty płatniczej.

Osoby fizyczne mogą dokonywać wszystkich wpłat na rzecz Gminy

BEZ PROWIZJI w Banku Spółdzielczym

ul. Szpitalna 16  72-400 Kamień Pomorski