Aktualności - Kamień Pomorski

Zdjęcie

Informacja w sprawie udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego

Gminy Kamień Pomorski w latach 2021-2023 z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy". Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę i finansowane ze środków budżetu państwa.

Zdjęcie

Informacja

W dniu 4 grudnia 2020 r. na terenie miasta Kamień Pomorski oraz miejscowości Benice zostaną przeprowadzone prace...

Zdjęcie

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót w dniu 2 grudnia 2020 r. - II etap prac

przebudowy ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Zdrojowej w Kamieniu Pomorskim

Zdjęcie

XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - 4 grudnia 2020 r. (piątek) godzina 11:00

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i...

Zdjęcie

Koronawirus: informacje i zalecenia

Informacje i zalecenia dla Mieszkańców Gminy Kamień Pomorski

Zdjęcie

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania...

Zdjęcie

Informujemy, że Kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna w środy.

W tym dniu możliwe jest dokonywanie płatności kartą płatniczą w Urzędzie lub bez prowizji w Banku Spółdzielczym w...