Aktualności - Kamień Pomorski

Zdjęcie

Wszyscy obywatele Ukrainy, którym kończy się ważność paszportu lub chcą dopisać dzieci do paszportu

Усі громадяни України, у яких закінчується термін дії паспорта або які хочуть додати до паспорту дітей

Zdjęcie

Zaproszenie na spotkanie w ramach Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze"

w dniu 30 marca 2022 roku ( środa) o godz.15:00 i dotyczyć będzie możliwości pozyskania dofinansowania

Zdjęcie

Podpisanie umowy o dofinansowanie na zakup komputerów

dla dzieci i wnuków pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych

Zdjęcie

Kwalifikacja wojskowa

w województwie zachodniopomorskim w 2022 roku

Zdjęcie

Rozporządzenie Rady Ministrów

w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i...