Od dnia 3 stycznia 2023r. trwa nabór wniosków o zakup preferencyjny węgla

Nabór wniosków - II turaOd 3 stycznia 2023 roku uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski mogą składać wnioski o zakup węgla kamiennego dla gospodarstw domowych, w cenie 2000,00 zł brutto za tonę. To efekt wdrażania przez naszą Gminę rozwiązań przyjętych w Ustawie z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
1) do dnia 31 grudnia 2022 r. – nie więcej niż 1500 kg;
2) od dnia 1 stycznia 2023 r. – nie więcej niż 1500 kg.

W przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu z roku 2022 powiększa limit określony na rok 2023.

Osoby, które otrzymały informację o prawie do zakupu węgla w okresie do 31 grudnia 2022 r., a jeszcze nie zakupiły węgla,  mogąc zakupić węgiel na podstawie złożonego wniosku, a dodatkowo mogą wnioskować o węgiel przysługujący z limitu 2023 r.

Wnioski o zakup węgla można składać w terminie do 15 kwietnia 2023 r. w formie papierowej  lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).


1. W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
  • poprzez ePUAP na adres skrzynki podawczej Urzędu: /393qryt6dg/SkrytkaESP, lub
  • na adres e-mail: um@kamienpomorski.pl

wniosek o zakup opatruje się podpisem elektronicznym tzn. kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W celu przyśpieszenia i ułatwienia składania wniosków o zakup węgla bez wychodzenia z domu, Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim udostępnił elektroniczny wniosek na stronie  eBOI dostępny pod linkiem  https://eboi.kamienpomorski.pl/formularz/pokaz/164/wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego---wegla-kamiennego . Platforma ułatwia wypełnianie wniosku i bezpieczne przekazywanie danych do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim przez platformę ePUAP na skrzynkę podawczą /393qryt6dg/SkrytkaESP, z użyciem podpisu elektronicznego  np. podpisu zaufanego.
Osoby, które nie posiadają podpisu zaufanego mogą w naszym Urzędzie go otrzymać po wykonaniu czynności, które są opisane w karcie usługi o nazwie Potwierdzanie Profilu Zaufanego dostępnej pod linkiem https://eboi.kamienpomorski.pl/karty-uslug/pokaz/57/potwierdzanie--profilu-zaufanego

2. Składając wniosek w formie papierowej:
  • można też otrzymać papierowy wniosek w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu, wypełnić go, podpisać odręcznie i osobiście przekazać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu lub wysłać listownie na adres: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim, 72-400 Kamień Pomorski ul. Stary Rynek 1.

Data nadania listu jest uznawana jako data złożenia wniosku. Wniosek podpisuje upoważniona do tego osoba.

Pliki do pobrania:
Wniosek o zakup preferencyjny węgla do 30 kwietnia 2023.pdf
Wniosek o zakup preferencyjny węgla do 30 kwietnia 2023.docx

Po dokonaniu weryfikacji wniosku, osoba która zostanie zakwalifikowana do zakupu  preferencyjnego paliwa stałego zostanie poinformowana o prawie do zakupu wnioskowanego sortymentu węgla.

Sprzedaż węgla prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kamieniu Pomorskim. PGK będzie również świadczyło usługę transportu węgla do wyznaczonego przez kupującego miejsca za dodatkową opłatą. Możliwy jest też odbiór węgla transportem własnym.

Dostępność oraz termin odbioru węgla uzależnione będą od zapewnienia dostaw przez podmiot uprawniony do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 91 38 21 142.