Kamień Pomorski, 03 stycznia 2023 r.

ZAWIADOMIENIE
w sprawie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok

Burmistrz Kamienia Pomorskiego zawiadamia, iż w terminie do 10 lutego 2023 r. należy złożyć nową deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według następujących stawek:

 • nieruchomości zamieszkałe:
  średnie miesięczne zużycie wody w 2022 r. x 8,50 zł za 1m³
 • nieruchomości w części zamieszkałe i w części nie zamieszkałe, na których prowadzona jest działalność inna niż hotelarska:
  średnie miesięczne zużycie wody w części zamieszkałej w 2022 r. x 8,50 zł za 1m³
 • nieruchomości w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe, na których prowadzone są  usługi hotelarskie:
  - za część zamieszkałą:
  średnie miesięczne zużycie wody w 2022 r. x 8,50 zł za 1m³
  - za część niezamieszkałą, na której prowadzone są usługi hotelarskie:
  średnie miesięczne zużycie wody w 2022 r. x 10,00 zł za 1m³

Obowiązek złożenia deklaracji mają:
 • właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości zamieszkałych,
 • właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność inna niż hotelarska, przy czym opłatę w takim wypadku ustala się dla części zamieszkałych,
 • właściciele nieruchomości w części zamieszkałych i w części niezamieszkałych, na których prowadzone są  usługi hotelarskie,
 • zarządcy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot w przypadku budynków wielolokalowych.
Deklaracji nie składają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Deklarację można złożyć w następujący sposób:


Zużycie wody ustalane jest na podstawie zaświadczenia wydanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Kamieniu Pomorskim.

 • W przypadku braku wodomierza oraz braku przyłącza do sieci wodociągowej ustala się opłatę miesięczną ryczałtową równą zużyciu:
  - 3 m³ wody na 1 mieszkańca, dla nieruchomość zamieszkałych,
  0,5 m³ wody na 1 miejsce noclegowe w część niezamieszkałej, w przypadku prowadzenia usług hotelarskich.
 • Właściciele i użytkownicy nieruchomości korzystający z opłaty ryczałtowej, którzy  złożyli deklaracje w roku 2022, a liczba mieszkańców i miejsc noclegowych w danej nieruchomości nie uległa zmianie,  nie składają deklaracji na rok 2023. Stawka opłaty miesięcznej pozostaje taka sama.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualne rachunki bankowe.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej https://www.bip.kamienpomorski.pl w zakładce Prawo lokalne/Gospodarowanie odpadami, telefonicznie pod nr tel. 91 38 21 142 wew. 980 lub wysyłając e-mail na adres: m.malysza@kamienpomorski.pl , lub m.smoczyk@kamienpomorski.pl.


Burmistrz Kamienia Pomorskiego
                        Stanisław Kuryłło