Aktualności - Kamień Pomorski

Zdjęcie

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kamień Pomorski na lata 2021 - 2027

Zdjęcie

Udzielenie dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego

Gminy Kamień Pomorski w latach 2021-2023 z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Środowiskowego Domu...

Zdjęcie

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania...

Zdjęcie

Rozpoczęcie robót w dniu 2 grudnia 2020 r. - II etap prac

przebudowy ulic: Jedności Narodowej, Dworcowej i Zdrojowej w Kamieniu Pomorskim

Zdjęcie

W dniu 4 grudnia 2020 r. na terenie miasta Kamień Pomorski

oraz miejscowości Benice zostaną przeprowadzone prace serwisowo - konserwacyjne systemu alarmowania.

Zdjęcie

Kasa Urzędu Miejskiego nie będzie czynna w środy.

W tym dniu możliwe jest dokonywanie płatności kartą płatniczą w Urzędzie lub bez prowizji w Banku Spółdzielczym w...