grant

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia w sprawie przyznania sprzętu komputerowego w ramach projektu „Granty PPGR” o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w PPGR osoby wskazanej w oświadczeniu (świadectwo pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR).

Dokument należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:30 do Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim (skrzynka podawcza przed wejściem).

                                                                           Burmistrz
Kamienia Pomorskiego