Kamień Pomorski, dnia  6  czerwca 2024 roku

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca  2024 roku (wtorek) o godz. 11:00

w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

Porządek sesji:           

 1. Otwarcie – stwierdzenie  quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kamień Pomorski za 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania.
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2023 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.  
 9. Interpelacje radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje.
 11. Zapytania sołtysów.
 12. Sprawy bieżące, zapytania.
 13. Wnioski komisji.
 14. Wnioski i skargi.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Plik do pobrania:

Zawiadomienie na III sesję

 

Kamień Pomorski, dnia  17  czerwca 2024 roku

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim , która odbędzie się

w dniu 25 czerwca  2024 roku (wtorek) o godz. 11:00

w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Porządek sesji:                

 1. Otwarcie – stwierdzenie  quorum.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Uwagi radnych do protokołu.
 4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kamień Pomorski za 2023 rok.
 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania.
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2023 rok.
 7. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok (projekt nr 1).
 9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2024 rok (projekt nr 2).
 10. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody nieożywionej oraz w sprawie pomnika przyrody nieożywionej.
 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 1).
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 1a).
 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na okres 10 lat nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 2).
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 2a).
 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najmem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 3).
 16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 3a).
 17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Kamień Pomorski (projekt nr 4).
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (projekt nr 4a).
 19. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami. 
 20. Interpelacje radnych.
 21. Odpowiedzi na interpelacje.
 22. Zapytania sołtysów.
 23. Sprawy bieżące, zapytania.
 24. Wnioski komisji.
 25. Wnioski i skargi.
 26. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 17 czerwca 2024 r.