Stopień alarmowy ALFA-CRP

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju. Jest to najniższy z 4 stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Zarządzenie nr 32 Prezesa Rady Ministrów