PRZYPOMINAMY!!! SEGREGACJA ODPADÓW TO OBOWIĄZEK, NIE DOBROWOLNOŚĆ

Jak segregować. Co i do jakiego worka powinno trafić? Segregacja odpadów jest obowiązkowym i jedynym sposobem gromadzenia odpadów. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów, zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i porządku. Jak segregować odpady?

 

 

Drodzy Mieszkańcy,

z informacji, które w ostatnim czasie docierają do urzędu o nieprawidłowej segregacji, informujemy iż do czarnych worków z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie możemy wyrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest odpadem niebezpiecznym, a zatem nie wrzucamy: butelek PET, puszek po napojach, tworzyw sztucznych, butelek szklanych, przeterminowanych leków i chemii, baterii i akumulatorów, jak również odpadów budowlanych. Jednocześnie przypominamy, że nie będą odbierane odpady od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy zobowiązani są do podpisania odrębnej umowy z przedsiębiorstwami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez tut. Organ.

Przypominamy, że nie wypełnienie obowiązku segregacji (lub jej zła jakość) skutkuje określeniem właścicielowi nieruchomości podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami, tj. 22 zł/m³ zużytej wody.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Pozostałe odpady należy oddać do:

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
PSZOK
przy ul. Szczecińska 2 w Kamień Pomorski
czynny w dniach:
poniedziałek od 8.30 do 16.30
wtorek - piątek od 7:00 do 15:00
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Tel. 91 38 20 550