Program antysmogowy w gminie Kamień Pomorski

Program antysmogowy

Gmina Kamień Pomorski prowadzi nabór wniosków o przyznanie grantów:

 • na wymianę pieców lub kotłów w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie niskiej emisji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy;

 • na termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.


Głównym celem Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w gminie.


Charakterystyka grantów w pytaniach i odpowiedziach:

 

Poprawa jakości powietrza (działanie 2.14)

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych (działanie 2.15)

Jakie podmioty uprawnione do ubiegania się o grant

Osoby fizyczne legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązanego.

Na co jest udzielany grant?

Wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych w gminie Kamień Pomorski, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wykonanie zadań w budynkach jednorodzinnych położonych w gminie Kamień Pomorski, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jakie są warunki udzielenia grantu?

Likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi (węgiel, koks).

Likwidacja pieców lub kotłów opalanych paliwami stałymi (węgiel, koks) oraz wykonanie pełnej lub częściowej termomodernizacji budynku.

Na jakie nowe źródła ogrzewania może być przyznany grant?

Podłączenie do sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, inne źródła energii (w tym: ogrzewanie oparte o odnawialne źródła energii, ogrzewanie oparte o spalanie gazu ciekłego z butli, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie oparte na paliwie stałym o niskiej emisyjności)

Jaka jest forma grantu?

Dofinansowanie kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania.

Na podstawie czego określony będzie zakres prac?

Świadectwo charakterystyki energetycznej.

Audyt energetyczny

Jaka jest wysokość grantu?

7 500 zł

Termomodernizacja częściowa: 25 000 zł

Termomodernizacja pełna: 50 000 zł

 

Na co nie można wykorzystać grantu?

Pokrycie wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowany z innych bezzwrotnych źródeł.

Jaka jest wymagana trwałość projektu?

5 lat

5 lat

W jakim terminie można składać wnioski o grant?

31.03.2022r.

31.03.2022r.

 

Wszelkich informacji na temat naborów udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim:
 1. Mateusz Borowy - kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pokój nr 5 tel. 913821963

 1. Marlena Smoczyk - inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pokój nr 3B tel. 913821142 wew. 980

 Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

 

Poniżej zamieszczono szczegółowe ogłoszenia o naborze do Działania 2.14 i 2.15 wraz z pełną dokumentacją niezbędną do ubiegania się o grant.
Działanie 2.14. „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne w gminie Kamień Pomorski”
 1. Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dn. 31 sierpnia 2020 r.

 1. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związki z dofinansowaniem, projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie „niskiej emisji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

 1. Zgłoszenie o przyznanie grantu.

Działania 2.15. „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Kamień Pomorski”
 1. Obwieszczenie Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dn. 31 sierpnia 2020 r.

 1. Regulamin udzielania wsparcia na wymianę kotłów i pieców w związku z dofinansowaniem
  z projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności” w ramach działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy

 1. Zgłoszenie o przyznanie grantu

Dokumenty do pobrania dot. programu 2.14:

Dokumenty do pobrania dot. programu 2.15: