Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku

pn. „Zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Kamień Pomorski z zakresu piłki nożnej w ramach współzawodnictwa sportowego koordynowanego przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej” oraz „Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego”

Burmistrz Kamienia Pomorskiego

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

 

Zarządzenie 1_2022.pdf

Zarządzenie - ogłoszenie o konkursie.doc

zalacznik_nr_1_-_oferta realizacji zadania publicznego.docx

zalacznik_nr_2_-_sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.docx

zalacznik_nr_3_-_deklaracja_o_zamiarze_wykonania_zadania_publicznego_gminy_kamien_pomorski_w_2021_roku..doc

zalacznik_nr_4_-_oswiadczenie_osob_upowaznionych_do_skladania_oswiadczen_woli_w_imieniu_danego_podmiotu.doc