Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza na wydarzenie pt. „Święto organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego”, które odbędzie się 24 września 2023r. o godz. 14.00 na Wolińskich Błoniach.

Wydarzenie będzie okazją dla stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, fundacji oraz innych organizacji pozarządowych, żeby zaprezentować mieszkańcom swoje osiągnięcia oraz ofertę, również ofertę kulinarną.

Zaplanowano stoiska dla KGW oraz pozostałych organizacji pozarządowych z obszaru Powiatu Kamieńskiego.

Stowarzyszenia zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu zapraszamy do kontaktu:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju”
Dworek Woliński
ul. Zamkowa 24, Wolin
tel. 603 614 261
koordynator@partnerstwowrozwoju.pl

https://partnerstwowrozwoju.pl/swieto-organizacji-pozarzadowych-powiatu-kamienskiego-wolin-24-wrzesnia-2023-r/

Wydarzenie zakończy koncert znanego artysty – Antka Smykiewicza!