KOMUNIKAT

o uruchomieniu mobilnej stacji pomiarów jakości powietrza

W dniu 30 grudnia 2021 r. na terenie Uzdrowiska w Kamieniu Pomorskim uruchomiona została mobilna stacja pomiarów jakości powietrza. Jest to wspólna inicjatywa Uzdrowiska, Gminy Kamień Pomorski i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie. Stacja pracować będzie do końca 2022 r.

Zakres badawczy mobilnej stacji pomiarów jakości powietrza obejmuje pomiary automatyczne pyłu zawieszonego (PM 10
i PM 2,5), tlenków azotu (NO, NOx, NO2) oraz pomiary manualne pyłu zawieszonego PM 10 i benzo(a)pirenu zawartego w tym pyle. Dodatkowo stacja mierzyć będzie parametry meteorologiczne (temperaturę, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza).

Zachęcamy mieszkańców, gości oraz kuracjuszy do zapoznania się z wynikami pomiarów.

Wyniki prezentowane są on-line na stronie GIOS:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current/station_details/info/16433

 

Informacje o stanie powietrza są również dostępne poprzez aplikację „Jakość powietrza” dostępnej na stronie Google Play. Aplikacja jest darmowa

Jakość powietrza w Polsce – Aplikacje w Google Play