Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

na terenie Gminy Kamień Pomorski, dotycząca osób fizycznych i prawnych.

Gmina Kamień Pomorski mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kamień Pomorski, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.
 

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: "Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kamień Pomorski, dotycząca osób fizycznych i prawnych", wykonane zostaną:

  •  pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego
  • mieszkańcy Gminy Kamień Pomorski poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:
    - informację na stronie internetowej urzędu
    - informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 577 400 279.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

Z up. Burmistrza
Leszek Wojciech Szefliński
Zastępca Burmistrza

 

Plik do pobrania: Inwentaryzacja.pdf