W związku z podpisaniem  „Listu intencyjnego o utworzeniu Wolińskiej Pętli Żeglarsko – Turystycznej” i potrzebą opracowania ramowego dokumentu, opisującego zakres projektu, jako jeden z podmiotów - Marina Kamień Pomorski przygotowuje w tym zakresie niezbędne informacje. Zapraszamy wszystkich do zgłaszania ewentualnych uwag oraz  pomysłów dotyczących budowy i rozbudowy infrastruktury portów i przystani na akwenach wokół wysp Uznam i Wolin oraz Wyspy Chrząszczewskiej.

Wszelkie informacje w powyższym zakresie prosimy przekazywać do 28.11.2023r. w formie elektronicznej na adres email : kontakt@marinakamienpomorski.pl  z dopiskiem „Pętla Wolińska”, lub osobiście w  formie papierowej w siedzibie spółki (72-400 Kamień Pom. ul. Wilków Morskich 4 – nowy obiekt obsługi portu).