– ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie
 

Dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program Rządowy Groby i cmentarze wojenne w kraju


Zadanie: Renowacja pomnika „Wieczna Chwała Bohaterom” wraz z poprawą infrastruktury Cmentarza Wojennego w Kamieniu Pomorskim

 

Gmina Kamień Pomorski informuje o otrzymaniu z MKiDN dofinansowania w kwocie 110.331,20 zł. na realizację zadania pn. Renowacja pomnika „Wieczna Chwała Bohaterom” wraz z poprawą infrastruktury na terenie Cmentarza Wojennego w Kamieniu Pomorskim.

W ramach prac zostanie wykonany remont bramy głównej wraz z przyległym ogrodzeniem, remont płyty betonowej pomnika, renowacja pomnika wraz konserwacją oraz wykonaniem prac zabezpieczających, odrestaurowanie małej architektury.