Przypomnienie o złożeniu deklaracji w CEEB do 30 czerwca 2022 roku

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej lub w formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem lub złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski.

Na wysłanie deklaracji właściciel/zarządca budynku ma 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.)  w przypadku budynków już istniejących, w przypadku nowo powstałych budynków 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, link poniżej:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl)

 

Link do formularzy:

https://kamienpomorski.pl/strona/deklaracja-centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-1