Aktualności - Kamień Pomorski

Zdjęcie

Zarządzenie NR 15/2021 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 1 lutego 2021 roku

w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na...

Zdjęcie

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie konsultacji społecznych

projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Zdjęcie

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych i kl. I szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski – na rok szkolny 2021/2022.

Zdjęcie

Burmistrz Kamienia Pomorskiego informuje,

iż w Budynku Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim funkcjonuje Punkt informacyjny dla osób chcących wymienić stare i...

Zdjęcie

NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE

USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST na rok 2021