DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU  ROZWOJU DRÓG 2024

„Przebudowa dróg gminnych w Kamieniu Pomorskim nr: 815040Z (ul. Tadeusza Rejtana)
oraz 815046Z (ul. Ludwika Solskiego) wraz z infrastrukturą techniczną”

Dofinansowanie: 1.710.270,64 zł.

Całkowita wartość zadania:  3.274.772,35 zł.

W dniu 11.12.2023 r. została podpisana pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Kamień Pomorski Umowa nr RFRD-1/64/2024 na realizację zdania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Kamieniu Pomorskim nr: 815040Z (ul. Tadeusza Rejtana) oraz 815046Z (ul. Ludwika Solskiego) wraz z infrastrukturą techniczną”.

Przebudowa ulicy T. Rejtana i L. Solskiego zakłada wykonanie nowych nawierzchni jezdni, wjazdów i chodników wraz z wymianą całej konstrukcji. Przebudowie zostanie poddane oświetlenie uliczne, wraz z infratsrutkurą techniczną tj. wodociągiem, kanalizacją sanitarna i kanalizacją deszczową. Wymienione zostanie oznakowanie pionowe na nowe. Całość zostanie uzupełniona montażem elementów małej architelktury i zielenią.