Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora - Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacyjnej w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych

Flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora - Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacyjnej w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych

Dofinansowanie: 215.479,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 3.562.984,18 zł.


Przedmiotem inwestycji było zorganizowanie wystawy poświęconej wynalazcy kondensatora Ewaldowi von Kleistowi która została zrealizowana w ramach projektu pn. Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora - Ewalda von Kleista w celu realizacji odtwórstwa historycznego oraz prowadzenia działalności wystawienniczej, prezentacyjnej i edukacyjnej w zakresie niezbędnym do oferowania usług turystycznych i rekreacyjnych. W budynku Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej powstała wystawa stałą pn. „Dzieło Ewalda von Kleista i jego następstwa dla rozwoju elektrostatyki", Zaplanowana wystawa stała ma charakter interdyscyplinarnej ekspozycji łączącej historię z fizyką oraz edukacją. Przekaz treści następuje poprzez udostępnienie większości informacji w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. Specjalną ścieżkę edukacyjną przewiduje się dla osób niepełnosprawnych: z dysfunkcją wzroku - opisy w Braill'u, do zwiedzania dotykiem, videoprzewodniki (z ekranem LCD) z tłumaczem migowym dla osób z dysfunkcją słuchu, kody QR - kontent internetowy. W ramach ekspozycji znalazły się stanowiska doświadczalne do przeprowadzania prostych doświadczeń elektrostatycznych przez zwiedzających. Na potrzeby zorganizowania wystawy rekonstrukcji został poddany parter budynku kurii von Kleista. Budynek został dostosowany do obowiązujących przepisów budowlanych, polepszono jego standard i parametry techniczne oraz nadano mu nowych funkcji wystawienniczych. Poziom parteru przeznaczony został na centrum informacji turystycznej, przestrzeń wystawową, konferencyjną oraz zaplecze socjalne. W ramach prac rekonstrukcyjnych wyeksponowano dla odwiedzających stanowisko archeologiczne.