Flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Przebudowa ulicy Gryfitów w Kamieniu Pomorskim

Dofinansowanie: 726.070,10 zł.

Całkowita wartość zadania:  1.413.980,51 zł.

Przebudowa ulicy Gryfitów przewiduje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, miejsc postojowych i ciągów pieszych wraz z wykonaniem nowych  nawierzchni z kostki granitowej, płytki betonowej. Przebudowa ulicy Gryfitów w obrębie skrzyzowania z ul. Strzelecką i ul. Plac Katedralny zakłada zmianę układu ze skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie skanalizowane ze zmianą stałej organizacji ruchu. W ramach zadania zostanie rozbudowana kanalizacja desczowa i oświetlenie uliczne w ul. Gryfitów.