Polski Ład
 

Nasze dofinansowania to:
  1. Modernizacja Infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim - kwota dofinansowania 3.315.000,00 zł.

  2. Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie - kwota dofinansowania 4.560.000,00 zł.

  3. Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły Plac Wolności i Pocztowej z przebudową infrastruktury technicznej - kwota dofinansowania 8.500.000,00 zł.

  4. Przebudowa ul. Lipowej wraz z infrastrukturą - kwota dofinansowania 4.900.000,00 zł.

  5. Budowa świetlic wiejskich i niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z budynkami na działkach w miejscowości Śniatowo i Rarwino Gmina Kamień Pomorski - kwota dofinansowania 1.960.000,00 zł.