MOSiR

Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Kamień Pomorski. Organem nadzorującym jego działalność jest Burmistrz Kamienia Pomorskiego. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor w ramach udzielonego przez Burmistrza Kamienia Pomorskiego pełnomocnictwa.  Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu gminy. Ceny za świadczone usługi ustala Rada Miejska na podstawie oddzielnej uchwały. Ośrodek prowadzi wielokierunkową działalność zaspokajającą potrzeby sportowe i rekreacyjne mieszkańców oraz promuje gminę poprzez sport.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy do korzystania z oferty sportowo-rekreacyjnej MOSiR, a stowarzyszenia oraz inne podmioty do współpracy przy organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.

Kontakt:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wolińska9
72-400 Kamien Pomorski
tel. + 48 91 38 24 227
www.mosir-kamien.pl