Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej

Ta barwna dwudniowa impreza folklorystyczna odbywa się zazwyczaj w końcu lipca w amfiteatrze w Kamieniu Pomorskim. Organizatorem jest Kamieński Dom Kultury. Pierwszy dzień poświęcony jest zazwyczaj prezentacjom konkursowym w kilku kategoriach - zespoły śpiewacze, kapele, zespoły taneczne oraz mniej sformalizowanym prezentacjom w ramach amatorskiego ruchu artystycznego. Dzień drugi otwiera uroczysta Msza św. z udziałem zespołów, po której następuje parada uczestników festiwalu ulicami miasta oraz koncert galowy. Organizator przygotowuje stosowne nagrody i wyróżnienia.
Historia Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej ma swój początek w roku 1996. Autorem pomysłu zorganizowania tego rodzaju festiwalu jest mieszkaniec Kamienia Pomorskiego pan Jan Iwaszczyszyn - instruktor zespołów ludowych, autor wielu pieśni ludowych oraz dr Bogdan Matławski - etnomuzykolog, folklorysta, autor pierwszego naukowego opracowania dotyczącego muzycznej kultury ludowej Pomorza Zachodniego. Pierwszy festiwal odbył się latem 1996, a uczestniczyło w nim 14 zespołów ludowych z pięciu ówczesnych województw. Był to pierwszy sukces tego pomysłu. Etnografowie, muzykolodzy uczestniczący w jury festiwalowym jednogłośnie wyrazili swoją pochlebną opinię co do potrzeby istnienia tego rodzaju imprezy tu na północno-zachodnim krańcu Polski, przede wszystkim dla wzbogacenia polskiej kultury ludowej na tych ziemiach. Kolejne festiwale (drugi, trzeci i czwarty) odbyły się w prastarym Wolinie. Łącznie uczestniczyło w nich ok. 2000 osób w 120 zespołach ludowych. Następny - piąty festiwal z udziałem szesnastu grup zorganizowano ponownie w Kamieniu Pomorskim. Jurorami w tej imprezie byli znani i cenieni etnografowie ze Szczecina i Warszawy, m.in. dr Piotr Dahling z PAN. Kolejne festiwale to każdorazowo blisko 40 zespołów śpiewaczych, wokalno-tanecznych oraz kapel ludowych z całej Polski.
Celem festiwalu jest odkrywanie i ukazywanie kultury ludowej, tworzonej przez pokolenia pochodzące z ludności napływowej wywodzącej się ze wschodnich regionów przedwojennej Polski, a więc z Podola, Wołynia, Wileńszczyzny, a także Polski centralnej. Ów festiwal pozwala więc na otwarcie wrót ku nowemu, współczesnemu nurtowi ludowemu, który będzie miał stałe miejsce w naszej kulturze. Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej ma na celu także wzbogacenie oferty kulturalnej Pomorza Zachodniego, zaktywizowanie ruchu turystycznego w regionie oraz pobudzenie aktywności społeczności lokalnej. Posłuży również integracji środowisk ludowej twórczości artystycznej. Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej niewątpliwie swoją obecnością stanowi szeroko rozumianą promocję ziem zachodniopomorskich i jesteśmy przekonani, że impreza ta będzie odgrywała znaczącą rolę jako wizytówka ludowej kultury polskiej, pokazywanej m.in. naszym sąsiadom zza Odry.