Zmiany w godzinach otwarcia kasy Urzędu w dniu 31.12.2021r

W dniu  31. 12. 2021r.

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO

BĘDZIE CZYNNA

DO GODZINY 11:00

 

W związku z powyższym możliwe jest dokonywanie wpłat

na rzecz Gminy Kamień Pomorski

na rachunek bankowy Gminy

67 9393 0000 0012 9600 2000 0010

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( śmieci )

na rachunek bankowy Gminy

44 9393 0000 0012 9600 2000 0230

lub w Biurze Obsługi Interesantów za pomocą karty płatniczej.