Zachodniopomorska Karta Seniora

Zachodniopomorska Karta SenioraGmina Kamień Pomorski podpisała Porozumie Partnerskie z Województwem Zachodniopomorskim dotyczące współdziałania, którego celem jest realizacja zadań pn. Zachodniopomorska Karta Seniora.

Wsparciem objęte są osoby starsze, które będą mogły skorzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i usług.

Celem wprowadzenia Zachodniopomorskiej Karty Rodziny jest:

 1. promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz upowszechnianie działań na rzecz rodziny wielodzietnej;
 2. wspieranie rodzin wielodzietnych w regionie, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej;
 3. zwiększanie rozwojowych i życiowych szans dzieci wychowujących się w rodzinach korzystających z Karty;
 4. zachęcanie rodziców do wspólnego spędzania czasu z dziećmi, w szczególności do korzystania z dóbr kultury i innych atrakcji dostępnych na terenie województwa zachodniopomorskiego;
 5. budowanie przychylnego rodzinom klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych demograficznie decyzji.
O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 60 rok życia

Celem wprowadzenia Zachodniopomorskiej Karty Seniora jest:

 1. promowanie wartości wieku dojrzałego, poprzez włączanie osób 60+ w aktywność społeczną;
 2. wspieranie seniorów w regionie, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej;
 3. zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury i innych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Karta wydawana jest na czas nieokreślony, bezpłatnie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem ulg i zniżek dostępnych dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które znajdują się poniżej w formie pliku do pobrania.

Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim.

***

Dla podmiotów chcących zaoferować ulgi dla posiadaczy Kart Zachodniopomorskich, uczestnictwo w programie Kart to unikalna okazja na promocję, a tym samym szansa na zwiększenie bazy klientów swoich usług i produktów.

W ramach porozumień zawieranych pomiędzy partnerami, Województwo zobowiązuje się, m.in., do:

 1. umieszczenia danych podmiotu w opublikowanym na stronie internetowej Województwa katalogu Partnerów deklarujących wprowadzenie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora;
 2. informowanie w mediach, na stronie internetowej Województwa oraz we własnych publikacjach Województwa o fakcie uczestnictwa Podmiotu w realizacji zadań objętych niniejszym Porozumieniem;
 3. promocji zadań objętych programem „Region dla Rodziny”.
Zachęcamy do przystąpienia do programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora!

Informacje dostępne są również na stronie rodzina.wzp.pl

Plik do pobrania: