XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim - 28 czerwca 2021 r. godz. 12:00

Kamień Pomorski, dnia 10 czerwca 2021 rok

Przewodniczący 
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim
/treść pieczęci/

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 12:00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim


Porządek sesji:

 1. Otwarcie - stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Uwagi radnych do protokołu.

 4. Sprawozdanie burmistrza z prac między sesjami.

 5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Kamień Pomorski za 2020 rok.

 6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego wotum zaufania.

 7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2020 rok.

 8. Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 9. Interpelacje radnych.

 10. Odpowiedzi na interpelacje.

 11. Zapytania sołtysów.

 12. Sprawy bieżące, zapytania.

 13. Wnioski komisji.

 14. Wnioski i skargi.

 15. Zakończenie posiedzenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Golusda
/treść pieczęci/

 

 

Transmisja z obrad XXVII sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja


Plik do pobrania w formacie PDF: Zawiadomienie na XXVII sesję