XXVI sesja Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

- 28 maja 2021 rok (piątek)

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim
/treść pieczęci/

Kamień Pomorski, dnia 21 maja 2021 r.

Radni Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim
ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2021 r. (piątek) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim odbędzie się sesja Rady Miejskiej zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). Dyskusja i głosowanie odbędzie się poprzez system informatyczny.

Przewodniczący Rady Miejskiej będzie prowadził sesję z sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim.

 

Porządek obrad:
  1. Otwarcie - stwierdzenie quorum.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok.

  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034.

  5. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

  6. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Jacek Golusda
/treść pieczęci/

 

Transmisja z obrad XXVI sesji dostępna będzie na stronie  https://kamienpomorski.tv-polska.eu/sesja

Plik do pobrania w formacie PDFZawiadomienie na XXVI sesję