Wyłączenie z ruchu ul. Strzeleckiej od 3.11.2021 r.

Pieczątka Gminy Kamień Pomorski

Kamień Pomorski, dnia 2.11.2021 r.

Zawiadomienie o czasowym wyłączeniu z ruchu ul. Strzeleckiej

Gmina Kamień Pomorski informuje, że w związku z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ulic w centrum starego miasta Kamienia Pomorskiego, od dnia 3.11.2021 r. zostanie wyłączona z ruchu ul. Strzelecka. Zamknięty zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Gryfitów do skrzyżowania z ul. Stary Rynek.

Wyjazd z ul. Staromiejskiej odbywał się będzie w kierunku ul. W Jagiełły.

Z ul. Plac Katedralny możliwy będzie ruch w kierunku ul. Lipowej. Natomiast dojazd do Ratusza odbywał się będzie od strony ul. W. Jagiełły.


Za utrudnienia przepraszamy.

 

Pieczątka i podpis BurmistrzaPlik do pobrania: