Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" ogłasza nabór nr 3/2022  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wszelkie informacje o naborze można znaleźć na https://www.partnerstwowrozwoju.pl/index.php/437-ogloszenie-o-naborze-nr-3-2022

ogłoszenie o naborze 3_2022

Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia wskaźniki