Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” ogłasza nabór nr 2/2022 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej.

Wszelkie informacje o naborze można znaleźć na

https://www.partnerstwowrozwoju.pl/index.php/435-ogloszenie-o-naborze-nr-2-2022

ogłoszenie o naborze 2_2022

Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia wskaźniki