Wsparcie na wdrażanie operacji

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo w rozwoju" ogłasza nabór  nr 1/2022 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej.

Wszelkie informacje o naborze można znaleźć na

https://www.partnerstwowrozwoju.pl/index.php/433-ogloszenie-o-naborze-nr-1-2022

ogłoszenie o naborze 1_2022

Załącznik nr 1 - Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Plakat