W dniu 12.11. 2021 r. KASA URZĘDU MIEJSKIEGO BĘDZIE NIECZYNNA

W dniu 12.11. 2021 r.

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO

BĘDZIE NIECZYNNA

W związku z powyższym możliwe jest dokonywanie wpłat

na rzecz Gminy Kamień Pomorski

na rachunek bankowy Gminy

67 9393 0000 0012 9600 2000 0010

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( śmieci )

na rachunek bankowy Gminy

44 9393 0000 0012 9600 2000 0230

 

lub w Biurze Obsługi Interesantów za pomocą karty płatniczej. Osoby fizyczne mogą dokonywać wszystkich wpłat na rzecz Gminy BEZ PROWIZJI  w Banku Spółdzielczym ul.  Szpitalna 16  72-400 Kamień  Pomorski